Douwe Jelles Sikkes


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Douwe Jelles Sikkes

SIKKES, Douwe Jelles, oud 40 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Warns, gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, laatst gewoond hebbende te Hindeloopen, lang 1.787 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd rond, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 28 Januari 1875 en 25 April 1877 door de rechtbank te Sneek wegens verbreking van afsluiting en diefstal, 16 Januari 1878 door die te Leeuwarden en 16 Febr. 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstallen, respectievelijk tot 15 en 30 dagen celstraf, 4 jaar gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 16den, Januari a s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Hindeloopen begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 22-02-1846 

Overleden: 31-12-1907

Geboorteplaats: Warns

Fotonummer: GN1674 

Misdrijf: verbreking van afsluiting en diefstal, diefstallen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 11 augustus 1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 11 augustus 1896

Ingezonden: