Dirk Stokkel jr.


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

STOKKEL Jr, Dirk, oud 37 jaar, visscher, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Leiden, lang 1,60 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus groot en breed, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 18 Januari 1872 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, 29 Aug. 1876 en 8 Sept. 1881 door het gerechtshof te 's Gravenhage, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 4 en 3 jaar gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 28sten Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Leiden begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 08-06-1823

Overleden: 20-02-1885 in de Bijzondere Strafgevangenis van Leeuwarden

Geboorteplaats: Leiden 

Fotonummer: GN1681 

 

Misdrijf: diefstal


Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 05-06-1872

 

Overleden: 20-02-1885 15:30 uur


De kranten berichten:

Leydse courant 07-09-1855
Leydse courant 07-09-1855
Het nieuws van den dag : kleine courant 20-01-1872
Het nieuws van den dag : kleine courant 20-01-1872

Registers:

Overlijdensregister 1885,Bijzondere Strafgevangenis van Leeuwarden
Overlijdensregister 1885,Bijzondere Strafgevangenis van Leeuwarden

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

 

STOKKEL, Dirk, oud 39 jaar, visscher, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Leiden, lang 1.51 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen grijs, neus breed, mond gewoon, kin rond, baard blond; aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld : Door het provinciaal gerechtshof van Zuid- holland;18 Juli: 1872,'door het gerechtshof te

's Gravenhage; 29 Aug. 1876 en door de rechtb. te

's Gravenhage, 29 Maart 1888 telkens wegens diefstal rrespectievelijk tot 2, 3 en 1 jaar gevangenisstraf;

 

Hij wordt 14 Maart a. s. uit de strafgevangenis te 's Gravenhage ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Leiden begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte matten. Hij kan schrijven.  


Ingezonden: