Dirk Brouwer


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

BROUWER, Dirk, oud 35 jaar, winkelier, gehuwd, Roomsch Katholiek, geboren te Hilversum, laatst gewoond hebbende te Nieuwer-Amstel, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, de voorste vinger der linkerhand is stijf: 

 

Werd 19 Oct. 1881 door het gerechtshof te Amsterdam wegens opzettelijke brandstichting tot 16 jaar tuchthuisstraf tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3maanden afslag, wordt den 21sten Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kok werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Hilversum

Fotonummer: GN1682 

Misdrijf: opzettelijke brandstichting 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: