Derk Garritsen


Uit het Register van ontslagen gevangen:

Derk Garritsen

GARRITSEN, Derk, oud 36 jaar, huisknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Zutphen, laatst gewoond hebbende te Oranjewoud, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen grijs, neus dik, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd in Sept. 1875 door het provinciaal gerechtshof in Friesland, wegens moedwilligen doodslag tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 9 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Heerenveen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is sluw en onverschillig. Hij was als reiniger werkzaam.

Hij kan schrijven.

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Zutphen

Fotonummer: GN1683


De kranten berichten:

De standaard 31-07-1874
De standaard 31-07-1874
De standaard 02-10-1875
De standaard 02-10-1875

Links:

Ingezonden: