Coenraad Breuer


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Coenraad Breuer

BREUER, Coenraad, oud 50 jaar, slotenmaker, ongehuwd, Roomsch Katholiek, geboren te Aken en laatst gewoond hebbende te Wijk (Maastricht), lang 1.76 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door het hof van Assizen te Aken, 10 Jan. 1880 en 23 Oct. 1872; door het Landgericht te Aken, 19 Maart 1879 en door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, 29 Aug. 1881, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot tweemaal 5 jaar tuchthuisstraf, 1 jaar gevangenisstraf en 8 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 29 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij was als smid werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Aken 

Fotonummer: GN1768 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Venloosch weekblad 27-08-1881
Venloosch weekblad 27-08-1881

Ingezonden: