Broer Eisinga


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Broer Eisinga

EIZINGA, Broer, oud 37 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Anjum , zonder vaste woonplaats, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond;

 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden, 13 Sept. 1877 en 9 Febr. 1884 wegens diefstal, respectievelijk tot 2  jaar cel en 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 4 maanden afslag, wordt 12 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Hardegarijp. gem. Tietjerksteradeel begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 14-01-1852   

Overleden: 13-01-1918

Geboorteplaats: Anjum 

Fotonummer: GN1767 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 17-04-1884

Uitschrijving: 12-10-1889

 De kranten berichten:

Leeuwarder courant 11-02-1884
Leeuwarder courant 11-02-1884

Ingezonden: