Augustinus Geilleit


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

GEILLEIT, Augustinus, oud 60 jaar, zadelmaker,  gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Westdorpe laatst gewoond hebbende te Bosch-Kapelle, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd rond, oogen bruin, neus dik, mond groot, kin plat, baard zonder, aangezicht vol, kleur bleek, mist de wijsvinger der linkerhand, is sedert jaren lijdende aan vallende ziekte waardoor hij zich minder vlug kan bewegen.

 

Werd 22 Oct. 1868 door het provinciaal gerechtshof in Zeeland, wegens moedwilligen doodslag tot 20 jaren tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 11 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Bosch-Kapelle begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was voortdurend ziek. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 05-10-1827   

Overleden: 06-12-1890

Geboorteplaats: Westdorpe

Fotonummer: GN1781

Misdrijf: moedwilligen doodslag 

Slachtoffer: Anna Catherina de Gijsel

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 15-02-1869

Uitschrijving: 11-10-1888

 De kranten berichten:

Delftsche courant 31-07-1868
Delftsche courant 31-07-1868
Delftsche courant 27-10-1868
Delftsche courant 27-10-1868

Ingezonden: