Antonius Maria Veringmeier


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

Antonius Maria Veringmeier

VERINGMEIJER, Antonius Maria, oud 39 jaar, koperslager, ongehuwd, Roomsch- Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Schiedam, lang 1.64 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd smal, neus lang, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 19 Nov. 1885 door bet gerechtshof  te 's Gravenhage wegens moedwillige doodslag tot 6 jaar tuchthuistraf veroordeeld. 

 

Hij genoot 3 maanden afslag, is 21 Aug. jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgangskas naar Schiedam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.

 


Personalia:

Geboren: 14 augustus 1863

Overleden: 13-07- 1932 

Fotonummer: GN1667

Misdrijf: moedwillige doodslag

Slachtoffer: Pieter Wittenberg

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 05-12-1885

Uitschrijving: 21-08-1891

 De kranten berichten:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 13-07-1885
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 13-07-1885
Venloosch weekblad 18-07-1885
Venloosch weekblad 18-07-1885
Het nieuws van den dag : kleine courant 26-10-1885
Het nieuws van den dag : kleine courant 26-10-1885

Ingezonden: