Antonie Merlijn


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1894

Antonie Merlijn

MERLIJN, Antonie; oud 42 jaar, koopman, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Barneveld, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een slecht gezicht:

 

Werd 4 Juni 1884 door het gerechtshof te Amsterdam  wegens opzettelijken doodslag tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is na gratie bekomen te hebben 17 Maart j.I. uit de

strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Putten (Gelderland) begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was in de wasscherij werkzaam. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren: 17-11-1850   

Overleden: 00-06-1925

Geboorteplaats: Barneveld

Fotonummer: GN1770 

Misdrijf: opzettelijke doodslag

Slachtoffer: zijn stiefkind

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 16-07-1884

Uitschrijving: 17-03-1894

 De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 26-03-1884
Het nieuws van den dag : kleine courant 26-03-1884
Het nieuws van den dag : kleine courant 05-06-1884
Het nieuws van den dag : kleine courant 05-06-1884

Ingezonden: