Anthonie Geeven


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Anthonie Geeven

GEEVEN, Anthonie, oud 35 jaar, arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Heemstede, lang 1.59 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus dik, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 13 Dec. 1872 door het provinciaal gerechtshof in Utrecht, wegens moord tot 15 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 13den Maart a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia:

Geboren: 29-01-1852   

Overleden: 

Geboorteplaats: Heemstede

Fotonummer: GN1728 

Misdrijf: moord

Slachtoffer: Pieter Keeze

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 02-04-1873

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:

 Delftsche courant 31-05-1872
Delftsche courant 31-05-1872
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 04-06-1872
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 04-06-1872

Ingezonden: