Albert Mullins


Uit het Register van ontslagen gevangen:

MULLENS, Albert, Enghelsman, oud 44 jaar, zeeman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Sunderland, lang, 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus lang, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek; 

 

Werd 30 Juni 1884 door het gerechtshof te Amsterdam wegens moedwilligen manslag tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, is na gratie bekomen, te hebben 26 Dec. jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Sunderland

Fotonummer: GN1684


De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad 25-03-1884
Algemeen Handelsblad 25-03-1884
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 01-07-1884
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 01-07-1884

Ingezonden: