Abraham Goudsmid


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

Abraham Goudsmid

G0UDSMID, Abraham, oud 29 jaar, koopman, Israëliet, ongehuwd, geboren te Noorddijk, laatst gewoond hebbende te Groningen, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. rossig, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door den krijgsraad te Haarlem 14 Nov. 1881 wegens diefstal; door de rechtbank te Groningen 5 Maart 1885 wegens misbruik van vertrouwen en door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 1 maand celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 13 Feb. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 24-05-1861   

Overleden: 26-02-1945

Geboorteplaats: Noorddijk

Fotonummer: GN1755 

Misdrijf: diefstal, misbruik van vertrouwen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 24-02-1886

Uitschrijving: 13-02-1891

 De kranten berichten:

Provinciale Drentsche en Asser courant 16-02-1886
Provinciale Drentsche en Asser courant 16-02-1886

Ingezonden: