Abe Jellema


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

Abe Jellema

JELLEMA, Abe, oud 45 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Rien, laatst gewoond hebbende te Lutkewierum, lang 1.81 meter, haar en wenkbr. lichtbruin, voorhoofd plat, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond:

 

Werd 22 Maart 1872 bij sententie van het Hoog Militair gerechtshof in Nederlandsch-Indië in appel, wegens moord tot 20 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 7 maanden afslag, is 15.Aug. jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Wommels begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij deed als onderkok dienst. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren: 28-02-1846   

Overleden: 16-12-1931

Geboorteplaats: Rien

Fotonummer: GN1668

Misdrijf: moord 

Slachtoffer:

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 07-12-1872

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 04-05-1872
De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad 04-05-1872

Ingezonden: