Johannes van Soll


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

van SOLL, Johannes, oud 33 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Nichtevecht, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijsbruin, neus en mond gewoon, kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, bijzondere teekenen: geprikt op den rechterarm: 77

 

Werd veroordeeld: 1 Maart 1870 door den krijgsraad te Middelburg, wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 29 Juni 1877 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens valschheid in geschrift, tot 3 maanden celstraf; 21 Juni 1880 door de rechtbank te Utrecht, wegens misbruik, van vertrouwen tot 6 maanden celstraf; 29 Maart 1881 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens valschheid in een onderhandsch geschrift het des bewust gebruik maken daarvan en bedelarij tot 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 14 April as  uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal van daar naar de bedelaarsgestichten worden overgebracht. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam als kleermaker. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Nichtevecht

Fotonummer: GN1213

Misdrijf: diefstal, in geschrift, misbruik, van vertrouwen, valschheid in een onderhandsch geschrift het des bewust gebruik maken daarvan en bedelarij


De kranten berichten:

Het vaderland 11-03-1881
Het vaderland 11-03-1881

Ingezonden: