Hendrik van Dijk


Uit het Register van ontslagen gevangen: 1885

DIJK, Hendrik van, oud 36 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Winschoten, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen lichtbruin, neus dik, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Winschoten 19 Juni 1868 wegens diefstal en landlooperij, 21 Januari 1870 wegens landlooperij, 4 Maart 1870 wegens diefstal, door het provinciaal gerechtshof in Groningen 11 Februari 1874, door de rechtbank te Winschoten 20 Augustus 1878, door het gerechtshof te Leeuwarden 11 September 1880, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar, 4 maanden en tweemaal 2 jaar gevangenisstraf, 9 maanden celstraf en 5 jaar gevangenisstraf.

 

Hij genoot 5 maanden afslag, is den 14 April jl. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Winschoten begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever en borstelmaker  werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren: 

Overleden: 
Geboorteplaats: Winschoten

Fotonummer: GN1214

Misdrijf: diefstal, landlooperij


De kranten berichten:

Provinciale Drentsche en Asser courant 24-10-1870
Provinciale Drentsche en Asser courant 24-10-1870

Uit het Register van ontslagen gevangen: 1890

 

DIJCK, Hendrik, van, oud 39 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Winschoten, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd plat, oogen bruin, neus en mond groot, kin rood, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Leeuwarden, 24 Juli 1889, wegens diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf, na vroeger reeds 7 vonnissen, allen wegens diefstal, te hebben ondergaan, respectievelijk tot 2 jaar, 9 maanden en 1 maand celstraf, 1, 5 en tweemaal 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 17 A.ug. a. s. uit de strafgevangenis te Groningen ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Winschoten begeven. Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroohulzen. Hij kan niet schrijven.


Weer op de plaat:

GN0241
GN0241

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving:

Uitschrijving: 

 


Ingezonden: