Hendrik de Kaper


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

KAPER, Hendrik de, oud 52 jaar, sjouwer, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Leiden, zonder vaste woonplaats, lang 1.613 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen bruin, neus stomp, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond, is kaalhoofdig, pokdalig en ziet scheel: 

 

Werd veroordeeld: 23 December 1856 door de rechtbank te Rotterdam, 27 Maart 1858 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, 7 Juli 1859 door de rechtbank te Haarlem, 30 October 1860 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, telkens wegens diefstal, 17 December 1861 door de rechtbank  te Amsterdam, wegens landlooperij, 9 November 1863 en 15 Juni 1868 door het provinciaal gerechtshof in Friesland, 28 October 1871 door dat in Zuidholland, 17 December 1872 en 18 Augustus 1874 door de rechtbank te Rotterdam, 1 April 1876 en 27 September 1877 door het gerechtshof te 's Gravenhage en 21 Februari 1883 door dat te Amsterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 en 3 maanden en 1 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 3 maanden gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 4 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 6, tweemaal 16 maanden en eens 1 jaar gevangenisstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 21 Februari a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer slecht, hij is opvliegend. Hij was als wever werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Leiden

Fotonummer: GN1212

Misdrijf: diefstal, landlooperij


De kranten berichten:

De standaard 23-03-1885
De standaard 23-03-1885

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

 

de KAPER, Hendrik, oud 53 jaar, sjouwer, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Leiden, zonder vaste woonplaats, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. bruin,

voorhoofd smal, oogen bruin (ziet scheel), neus breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd wegens diefstal veroordeeld: 27 Maart 1855 door het prov, geregtshof in Zuidholland tot 3 maanden gevangenisstraf; — 7 Julij 1859 door de regtbank te Haarlem tot 1 jaar gevangenisstraf; — 30 October 1860 door het prov. geregtshof in Noordholland tot 1 jaar cel; — 9 November 1863 door het prov. geregtshof in Friesland tot 4 jaar gevangenisstraf; — 15 Junij 1868 door hetzelfde hof tot 1 jaar cel; — 28 October 1871 door het prov. geregtshof in Zuidholland tot 6 maanden gevangenisstraf; — 17 December 1872 en 18 Augustus 1874 door de regtbank te Rotterdam telkens tot 16 maanden gevangenisstraf; — 1 April 1876 door het geregtshof te 's Gravenhage tot 1 jaar gevangenisstraf; — 27 September 1877 door hetzelfde geregtshof tot 5 jaar .tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 27 September e. k. uit de  strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaans kas naar Leiden begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht en hij heeft een onverdraagzaam, wispelturig en opruiend karakter. Hij was met spart vlechten werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

 

KAPER, Hendrik de, oud. 52 jaar, sjouwer, ongehuwd, Roomschn-Katholiek, geboren te Leiden, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,63 meter, haar en

wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus dik, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig: —

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam, 23Dec. 1856, 17 Dec. 1872 en 18 Aug. 1874, door die te Haarlem 7 Juli 1869, door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland 27 Maart 1858 en 28 Oct. 1871, door dat in Noordholland 30 Oct. 1860, door dat in Friesland 9 Nov. 1863 en 15 Juni 1868, door het gerechtshof te

's Gravenhage 1 April 1876 en 27 Sept. 1877, door dat te Amsterdam 20 Febr. 1883 en 18 Mei 1885 telkens wegens diefstal en 17 Dec. 1861 door de

rechtbank te Amsterdam wegens landlooperij, respectievelijk tot 2 maanden, 2 maal tot 16 maanden, 1 jaar, 3 en 6 maanden gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 4 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 1 jaar gevangenisstraf, 5 jaar tuchthuisstraf,

2 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en 3 maanden gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten.

  

Hij wordt den 7 April a. s. uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is zeer sluw. Hij was als mattenmaker werkzaam. Hij kan niet schrijven.


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1893

 

KAPER, Hendrik de; oud 69 jaar, sjouwer, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Leiden zonder vaste woonplaats, lang 1.59 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd hoog, neus breed, mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond, is kaalhoofdig en ziet scheel; 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Rotterdam, 2 Dec. 1856, 17 Dec. l872, en 18 Aug. 1874; door die te Haarlem 7 Juli 1859 door het Provinciaal gerechtshof in Zuidholland 27 Maart 1858 en 25 Oct. 1871; door dat in Noordholland 30 Oct 1860 door dat te Friesland; 19 Nov. 1863 en 15 Juni 1868; door het gerechtshof te

's Gravenhage l April 1876 en 27 Sept.1877 door dat te Amsterdam 18Mei 1885 en door de rechtbank te Rotterdam 24 Maart 1892 telkens wegens diefstal respectievelijk tot 2 maanden , 2 maal tot 16 maanden 1 jaar, 3 en 6 maanden, en 1 jaar celstraf, 4 jaar gevangenisstraf en 1 jaar celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf. 2 jaar. 3 maanden en 1 jaar gevangenisstraf. 

 

Hij wordt 8 April a.s. uit de strafgevangenis te Rotterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas In ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Ingezonden: