Hendricus de Genzer


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

de GENZER, Hendricus, oud 27 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen grijs, neus dik, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Noordholland: 4 Februari 1870, wegens diefstal, tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf; 2 Februari 1876, wegens diefstal, tot 2 jaar celstraf; door het gerechshof te Amsterdam 11 Juni 1878, wegens diefstal met buitenbraak in een bewoonhuis,  1 tot 5 jaar, gevangenisstraf. 

 

Hij wordt den 11 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgangskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was re lelijk. Hij was als borstelmaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN1211

Misdrijf: diefstal, diefstal met buitenbraak in een bewoonhuis, mishandeling, verzet


De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 04-02-1876
Het nieuws van den dag : kleine courant 04-02-1876

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

 

GENZER, Hendricus de, oud 31 jaar, schoenmaker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen grijs, neus dik, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: 4 Febr. 1870 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 22 Oct. en 25 Nov. 1873 door de rechtbank te Amsterdam , telkens wegens diefstal, 29 Sept. 1875 en 11 Juni 1878 door dezelfde rechtbank, wegens mishandeling en diefstal, 2 Febr. 1876 en 16 Maart 1886 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar en 6 maanden, 1 jaar en 6 maanden en 1 maand gevangenisstraf, 15 dagen celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 2 jaar celstraf en 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 16den Maart a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als zeilmaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

 

GENZER, Hendricus de, oud 34 jaar, schoenmaker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Noordholland 4 Febr. 1870 en 7 Juni 1873; door de rechtbank te Amsterdam 22 Oct. en 25 Nov. 1873 wegens diefstal en 29 Sept. 1875 wegens mishandeling; door het gerechtshof te Amsterdam 2 Febr. 1876, 11 Juni 1878, 1 Maart 1886 en 6 Febr. 1889 wegens diefstal, door de rechtbank te Amsterdam 5 Dec. 1883 en 30 Juni 1887 wegens verzet en 14 Febr. 1888 wegens diefstal, respectievelijk tot 6 maanden gevangenisstraf, 2 en 6 maanden, 1 maand, 15 dagen celstraf, 2, 5, 1, 2 jaar, 45 dagen, 1 maand en 5 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt 10 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te 's Gravenhage ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als schoenmaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: