Petrus Egbert Antonie Huijgens


Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 


Personalia:

Geboren: 27-03-1842

Overleden: 

Geboorteplaats: 's Gravenhage

Fotonummer: GN1480

Misdrijf: schrijven van bedelbrieven, poging tot oplichting, valschheid in geschrifte, bedelarij


De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 30-12-1896
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 30-12-1896

Signalementkaart:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

 

HUIJGENS, Petrus Egbert Antonios, oud 44 jaar, koopman, gehuwd, Protestant, geboren te 'sGravenhage, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond

 

Werd veroordeeld: 26 Sept. 1867 en 4 Juni 1872 door de rechtbank te Utrecht en 9 oct. 1876 door den Hoogen Raad der Nederlanden, telkens wegens bedelarij; 15 Febr. 1832 door het gerechtshof ie Amsterdam, wegens valschheid in geschriften en het des bewust gebruik maken daarvan, respectievelijk tot driemaal 3 maanden celstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar tucuthuisstraf.

 

Hij wordt den 15den Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal na eerst nog 30 dagen subsidiaire gevangenisstraf te hebben ondergaan naar de bedelaarsgestichten worden overgebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als timmerman werkzaam. Hij kan schrijven. 


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1895

 

HUIJGENS, Petrus Egbert Antonie, oud 53 jaar, koopman, gehuwd, Protestant, geboren te 's Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. donker, voorhoofd breed, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard rossig, aangezicht vol, kleur gezond: — 

 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam 3 Juli 1875, 30 September 1879 en 15 Februari 1882, telkens  wegens bedelarij en 27 Maart 1894 wegens het valschelijk opmaken van getuigschriften en het gebruik maken daarvan, respectievelijk tot 6 maanden, 2 jaar celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht en 1 jaar gevangenisstraf. 

 

Hij  wordt 20 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Nieuwer Amstel ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte bezems. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: