Marcellus Bisschoff


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

BISSCHOFF  Marcellus, oud 38 jaar, arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Bergen op Zoom, laatst gewoond hebbende te Tilburg, lang 1.79 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen grijs, neus groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht lang,

kleur gezond:

 

Werd Veroordeeld: 23 Maart 1876 door het gerechtshof te

's-Hertogenbosch, wegens diefstal, tot 6 jaar tuchtbuisstraf; 21 December 1882 door hetzelfde hof, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf.

 

Hij wordt den 30 November a. s. uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Tilburg begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.   


Personalia:

Geboren: 05-11-1845

Overleden: 

Geboorteplaats: Bergen op Zoom

Fotonummer: GN1448

Misdrijf: diefstal


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917
Signalementregister 1880-1917

Ingezonden: