Dirk Oosten


Huis van Correctie Hoorn:

Inschrijving: 17-07-1872

Uitschrijving: 19-05-1873

 


Personalia:

Geboren: 09-04-1829

Overleden: 

Geboorteplaats: 's Gravenhage

Fotonummer: GN1408

Misdrijf: diefstal, valschheid in geschrift, mishandeling


De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

 

OOSTEN, DIRK, oud 54 jaar, koopman , gehuwd, Protestant, geboren te 's Gravenhage, laatst gewoond  hebbende te Lemmer, lang 1.84 meter, haar en wenkbr.  blond, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond, heeft een kaal hoofd: —

 

Werd veroordeeld: 11 Mei 1870 door de rechtbank te Sneek, wegens mishandeling, tot 15 dagen celstraf; 1 Juni 1870, door de rechtbank te Assen, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 29 Februari 1872, door de rechtbank te Sneek, wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 27 September 1879 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens diefstal, tot 2 jaar  gevangenisstraf; 17 November 1881 door de rechtbank te Heerenveen, wegens diefstal, tot 1/2 jaar celstraf; 18 September 1882, door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf.

 

Hij wordt den 14 December a. s. uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar de Lemmer begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte vroeger veel misbruik van sterken drank. Hij was als mattenmaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

 

OOSTEN, Dirk, oud 56 jaar, koopman, gehuwd, Protestant, geboren te 's Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.837 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, lichtblonde bakkebaarden, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig : —

 

Werd veroordeeld: 5 September 1860 en 9 April 1862 door de rechtbank te Leeuwarden wegens diefstal; 12 Juli 1866 door die te Haarlem wegens oplichting, 11 Mei 1870 door die te Sneek wegens mishandeling, 1 Juni 1870 door die te Assen, 4 Juli 1870 door het provinciaal gerechtshof in Friesland, 29 Februari 1872 door de rechtbank te Sneek, 10 Juli 1872 en 7 December 1874 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland en Friesland; 29 April 1876 door de rechtbank te Leeuwarden, 27 September 1879  door het gerechtshof te Leeuwarden, 17 November 1881 door de rechtbank te Heerenveen, 14 December 1882 door het gerechtshof te Amsterdam telkens wegens diefstal en 4 Maart 1884 door hetzelfde hof wegens diefstal en valschheid in geschrift, respectievelijk tot 2 maanden celstraf, 4 maanden gevangenisstraf, 1 jaar, 15 dagen, 1 jaar, 7 weken celstraf, 2 jaar, 6 maanden gevangenisstraf, 6 maanden celstraf, tweemaal 2 jaar gevangenisstraf,  en 1 jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 6den Maart a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Lemmer begeven.

  

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917
Signalementregister 1880-1917

Weer op de plaat:

GN1498
GN1498

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:


Ingezonden: