Mathias Burg


Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 12-11-1909

Uitschrijving: 09-11-1914

  • manden en muizenvallen maker

 

 

  


Personalia:

Geboren: 07-01-1856

Overleden: 

Geboorteplaats: Neroth ( Duitsland) 

Fotonummer: GN1298

Misdrijf: mishandeling dood ten gevolge hebbende 

Slachtoffer: cafehouder Willem Paffen


De kranten berichten:

Delftsche courant 06-11-1908
Delftsche courant 06-11-1908
De Zuid-Willemsvaart 11-11-1908
De Zuid-Willemsvaart 11-11-1908

Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917
Signalementregister 1880-1917

Ingezonden: