Wilhelmus Petrus van Hummel


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1894

Wilhelmus Petrus van Hummel

HUMMEL, Wilhelmus Petrus van; oud 37 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Zevenaar, laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus plat, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 19 Juli 1889 door het hoog militair gerechtshof in Ned.-lndie wegens poging tot moord tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 2 maanden afslag, is na gratie bekomen te hebben den 20 Maart jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Westervoort begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 21-04-1856

Overleden: 18-05-1940 Renkum

Geboorteplaats: Zevenaar

Fotonummer: GN0261 

Misdrijf: poging tot moord

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 04-11-1889

Uitschrijving: 20-03-1894

 De kranten berichten:


Ingezonden: