Wilhelmus Fredericus Hintertuur


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Wilhelmus Fredericus Hintertuur

HINTERTUUR, Wilhelmus Fredericus, oud 42 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen bruin, neus dik, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld, door het provinciaal-gerechtshof in Zuidholland, 28 Mei 1864 en 13 April 1871, door de rechtbank te Rotterdam, 30 Maart 1875 en 23 Dec. 1879 en door het gerechtshof te 's Gravenhage, 2 Maart 1882, telkens wegens diefstal, respectievelijk tweemaal tot 3 jaar gevangenisstraf, 18 maanden en 1 jaar celstraf en 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot een maand afslag, wordt 1 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag.in de gevangenis was zeer goed. Hij was als spoeler werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 24-05-1844

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0032 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

HINTERTUUR, Wilhelmus Hendricus; oud 46 jaar, werkman, ongehuwd , Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.63

meter, haar grijs , wenkbr, bruin , voorhoofd breed , oogen bruin, neus dik, mond gewoon, kin en aangezicht rond, baard zonder, kleur gezond f is kaalhoofdig: 

 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te Rotterdam, 30 Maart 1875 en 23 Mei 1879; door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, 28 Mei 1867 en 13 April 1871; door het gerechtshof te 's Gravenhage, 2 Maart 1882 en 11 Dec. 1890,

telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 18 maanden en 1 jaar celstraf, twee maal 3 jaar gevangenisstraf, 6 jaar tuchthuisstraf en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 14 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.  


Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: