Wilhelmus Fredericus Hintertuur


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Wilhelmus Fredericus Hintertuur

HINTERTUUR, Wilhelmus Fredericus, oud

42 jaar, schoenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd smal, oogen bruin, neus dik, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld, door het provinciaal-gerechtshof in Zuidholland, 28, Mei 1864 en 13 April 1871, door de rechtbank te Rotterdam, 30 Maart 1875 en 23 Dec. 1879 en door het gerechtshof te 's Gravenhage, 2 Maart 1882, telkens wegens diefstal, respectievelijk tweemaal tot 3 jaar gevangenisstraf, 18 maanden en 1 jaar celstraf en 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot een maand afslag, wordt 1 Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag.in de gevangenis was zeer goed. Hij was als spoeler werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0032


De kranten berichten:


Ingezonden: