Victor Cyrille Malfait


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Victor Cyrille Malfait

MALFAIT, Victor Cyrille, oud 30 jaar, kopergieter, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Wevelghem, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd lang, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd 16 Augustus 1879 door den krijgsraad te Weltevreden wegens diefstal met braak in een bewoond huis tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

 

Hij wordt den 30 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling, over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als smid werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsch.  


Personalia :

Geboren: 03-10-1854   

Overleden: 

Geboorteplaats: Wevelghem

Fotonummer: GN0018 

Misdrijf: diefstal met braak

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: