Pieter de Vries


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Pieter de Vries

VRIES, Pieter de, oud 47 jaar, sjouwer,

ongehuwd, Protestant, geboren te Oudorp, zonder vaste woonplaats, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteken op linkerwang. 

 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te Alkmaar  6 Sept. 1856, 23 April en 11 Mei 1858, 18 Jan. 1859, door het provinciaal gerechtshof in Noordholland 10 Juli 1860, door dat in Zuidholland, 24 Juli 1863, telkens wegens diefstal; door de rechtb. te Alkmaar 6 Jan. 1866 wegens ontvluchting; door het provinciaal gerechtshof in Noordholland 24 Jan. 1861 door de rechtb. te Rotterdam 28 Aug. 1874, door het gerechtshof te Amsterdam 10 Juli 1877, telkens wegens diefstal; door de rechtb. te Alkmaar 17 Sept. 1878 wegens wederstand; 24 Juni 1879 wegens diefstal; door die te 's Gravenhage 11 Sept. 1882 wegens bedelarij; door het gerechtshof te Amsterdam 7 April 1884 en door dat te 's Gravenhage 22 Jan. 1885 wegens diefstal en bedelarij, respectievelijk tot l jaar en tweemaal 3 maanden gevangenisstraf, 6 maanden en 1 jaar celstraf, 2 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, 6 jaar tuchthuisstraf, 2 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 1 maand, 3 jaar en 15 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 183 dagen celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

  

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Oudorp

Fotonummer: GN0040


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: