Pieter de Vries


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

Pieter de Vries

VRIES, Pieter de, oud 47 jaar, sjouwer, ongehuwd, Protestant, geboren te Oudorp, zonder vaste woonplaats, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteken op linkerwang. 

 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te Alkmaar  6 Sept. 1856, 23 April en 11 Mei 1858, 18 Jan. 1859, door het provinciaal gerechtshof in Noordholland 10 Juli 1860, door dat in Zuidholland, 24 Juli 1863, telkens wegens diefstal; door de rechtb. te Alkmaar 6 Jan. 1866 wegens ontvluchting; door het provinciaal gerechtshof in Noordholland 24 Jan. 1861 door de rechtb. te Rotterdam 28 Aug. 1874, door het gerechtshof te Amsterdam 10 Juli 1877, telkens wegens diefstal; door de rechtb. te Alkmaar 17 Sept. 1878 wegens wederstand; 24 Juni 1879 wegens diefstal; door die te 's Gravenhage 11 Sept. 1882 wegens bedelarij; door het gerechtshof te Amsterdam 7 April 1884 en door dat te 's Gravenhage 22 Jan. 1885 wegens diefstal en bedelarij, respectievelijk tot l jaar en tweemaal 3 maanden gevangenisstraf, 6 maanden en 1 jaar celstraf, 2 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, 6 jaar tuchthuisstraf, 2 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 1 maand, 3 jaar en 15 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 183 dagen celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 22 Jan. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en daarna naar de rijkswerkinrichting te Veenhuizen teruggebracht. 

  

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia :

Geboren: 24-10-1841   

Overleden: 

Geboorteplaats: Oudorp

Fotonummer: GN0040

Misdrijf: diefstal, wederstand, ontvluchting, bedelarij

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Nog een plaat:

Uit het Register van ontslagen gevangen: 1882

 

DE VRIES, Pieter oud 40 jaar, arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Oudorp, laatst wonende te Alkmaar, lang 1.649 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezigt rond, kleur gezond, met lidteekens aan de wang en aan den hals: 

 

Werd bij vonnissen van de regtbank te Alkmaar in 1856, 2 maal in 1858, in 1859, in 1866 en in 1878 veroordeeld resp. tot 1 jaar gevangenisstraf, 3 maanden dito, 3 maanden dito, 6 maanden celstraf, 3 maanden gevangenisstraf en 1 maand dito, bij vonnis van de regtbank te Rotterdam in 1874 tot 2 jaar gevangenisstraf; bij arrest van het provinciaal geregtshof van Zuidholland in 1863 tot 2 jaar gevangenisstraf; bij arresten van het provinciaal geregtshof van Noordholland in 1860 en in 1866 resp. tot 1 jaar celstraf, en 6 jaar tuchthuisstraf; bij arrest van het geregtshof te Amsterdam in 1877 tot 1 jaar celstraf steeds wegens rebellie, uitbreken uit de gevangenis of diefstal; en laatstelijk bij vonnis van de regtbank te Alkmaar dd. 24 Juni 1879 wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 24 Juni e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Alkmaar begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is kalm van aard en was als toezigter bij de weverij werkzaam. Hij kan schrijven


Personalia :

Geboren: 24-10-1841   

Overleden: 

Geboorteplaats: Oudorp

Fotonummer: GN0438 

Misdrijf: rebellie, uitbreken uit de gevangenis, diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:Ingezonden: