Pieter Bijlsma


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

Pieter Bijlsma

BIJLSMA, Pieter, oud 35 jaar, boerenknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Hitsum, gem. Franekeradeel, laatst gewoond hebbende te Franeker, lang 1.70.meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig: 

 

Werd 18 Aug. 1881 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal van vee in de weide, drie maal gepleegd, tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 4den April jl. 1886 na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Harlingen begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren: 05-01-1863

Overleden: 22-07-1920

Geboorteplaats: Hitsum

Fotonummer: GN0001

Misdrijf: diefstal van  vee

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Leeuwarder courant 22-08-1881
Leeuwarder courant 22-08-1881

Ingezonden: