Peter Baas


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Peter Baas

BAAS Peter, oud 57 jaar, timmerman, gehuwd Protestant, geboren te Lexmond, laatst gewoond hebbende te  Waddinxveen, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond.

 

Werd veroordeeld: 29 Mei 1863 door het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland, wegens moedwilligen doodslag tot 5 jaar tuchthuisstraf, 19 Dec. 1878 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens poging tot doodslag tot 6 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 6 maanden afslag; wordt den 22 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Utrecht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als timmerman werkzaam. Hij kan schrijven.  


Personalia :

Geboren: 25-01-1827 

Overleden: 09-09-1890 Rotterdam

Geboorteplaats: Lexmond

Fotonummer: GN0008 

Misdrijf: moedwilligen doodslag; poging tot doodslag

Slachtoffer: zijn echtgenote Johanna Binnenkade

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 27-06-1863

Uitschrijving: 29-05-1868

 De kranten berichten:

De Noord-Brabanter : staat- en letterkundig dagblad 08-11-1862
De Noord-Brabanter : staat- en letterkundig dagblad 08-11-1862
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad 30-05-1863
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad 30-05-1863

Ingezonden:

Zijn echtgenote Johanna Binnenkade(n) is overleden 3-11-1862 Zuid-Waddinxveen.

Ook zijn tweede vrouw Dirkje Rosbergen werd het slachtoffer, maar kon ontzet worden door de veldwachter. Echtscheidingsvonnis Arrondissementsrechtbank Rotterdam 17-04-1879.

 

bron: Ada Peters