Oebe Jelles Spoel


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Oebe Jelles Spoel

SPOEL, Oebe Jelles, oud 41 jaar, arbeider,

ongehuwd, Protestant, geboren te laatst gewoond hebbende te Nijland, gemeente Wijmbritseradeel, lang 1,68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rood, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd 13 Aug. 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens diefstal bij nacht met geweldpleging tot 10 jaar tuchthuisstraf 

veroordeeld.

 

Hij genoot 12 weken afslag , wordt 21 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden

ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner, uitgaanskas naar Sneek begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren: 08-08-1846  

Overleden: 25-01-1914 

Geboorteplaats: Nijland

Fotonummer: GN0029 

Misdrijf: diefstal bij nacht met geweldpleging

Slachtoffer: S.Douma en echtgenote

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: