Martijnus Hartman


Uit het Register van ontslagen gevangenen:1885

HARTMAN, Martijnus, oud 26 jaar, vleeschhouwer, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.59 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus dik, mond gewoon, kin rond, baard blond om de kin, aangezicht rond, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 24 Januari 1871 door de rechtbank te Rotterdam, 26 Mei 1876 door het gerechtshof te  's Gravenhage, wegens misbruik van vertrouwen, 8 Mei 1877 door hetzelfde hof, 14 Juni 1878 door den krijgsraad te 's Gravenhage, 12 Februari 1880 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens diefstal, respectievelijk tot 1 maand gevangenisstraf, 3 maanden, ½ jaar en 1 jaar celstraf en 5 jaar gevangenisstraf. Hij moet nog 4 maanden celstraf ondergaan krachtens een in hooger beroep gewezen arrest door het gerechtshof te Amsterdam dd. 9 Mei 1882.

 

Hij wordt den 12 Februari a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal na het einde der nog te ondergane celstraf te Rotterdam zijne uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer slecht. Hij is lui en liederlijk. Hij was als spoeler werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0283 

Misdrijf: misbruik van vertrouwen, diefstal 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: