Leonardus Michael Jansen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

JANSEN, Leonardus Michael, oud 52 jaar, spekslager, weduwnaar, Roomsch Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Nijmegen, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 9 Nov. 1877 door het gerechtshof te Arnhem wegens moedwilligen manslag tot 9 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 11sten Augustus a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als barbier werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Nijmegen

Fotonummer: GN0258

Misdrijf: moedwilligen manslag 

Slachtoffer: jongen de Ruiter; dader leefde met diens  gehuwde moeder

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Het vaderland 14-09-1877
Het vaderland 14-09-1877

Ingezonden: