Klaas Westerhof


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

Klaas Westerhof

WESTERHOF, Klaas, oud 26 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Leek, laatst wonende te Nieuw-Amsterdam, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. donker, voorhoofd klein, oogen blaauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht klein, kleur gezond. 

 

Werd bij sententie van het Hoog Militair geregtshof dd. 2 Maart 1877 in appel wegens diefstal in de chambreé veroordeeld tot 2 jaar kruiwagenstraf en laatstelijk bij vonnis van de regtbank te Assen dd. 10 Nov. 1880 wegens diefstal tot 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 16 December e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Nieuw-Amsterdam (Drenthe) begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als opperman werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Leek

Fotonummer: GN0280 

Misdrijf: diefstal in de chambreé 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: