Klaas Beukman


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Klaas Beukman

BEUKMAN, Klaas, oud 32 jaar, schippersknecht,

ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Geenemuiden, laatst gewoond hebbende te Kampen, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Zwolle, 17 Januari en 28 Maart 1878, door het gerechtshof te Arnhem, 18 Sept. 1879 en 19 Dec. 1882, telkens wegens diefstal respectievelijk tot 3 en 9 maanden celstraf,3 jaar gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 19 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Enkhuizen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleermaker werkzaam.  Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren: 02-08-1856   

Overleden: 

Geboorteplaats: Geenemuiden

Fotonummer: GN0034


De kranten berichten:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 20-12-1882
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 20-12-1882

Ingezonden: