Jurrien Wassenaar


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

Jurrien Wassenaar

WASSENAAR, Jurrien ook genaamd Johan, oud 39 jaar, huisknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te  Aarlanderveen, laatst wonende te Rotterdam, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen bruin, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd bij arrest van het prov. geregtshof in Noordholland dd. 3 Januarij 1865 wegens diefstal veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf — bij arrest van het prov. geregtshof in Gelderland dd. 7 Januarij 1869 wegens diefstal tot 7 jaar tuchthuisstraf; en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te 's Gravenhage dd. 10 Nor. 1877 wegens diefstal van vee uit de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 10 November e. k. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij doet zich goed voor maar is onzedelijk, sluw en indringend.

Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 18-02-1842 

Overleden: 

Geboorteplaats: Aarlanderveen 

Fotonummer: GN0295 

Misdrijf: diefstal, diefstal van vee

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 21-01-1869

Uitschrijving: 07-01-1876

 De kranten berichten:

Arnhemsche courant 09-01-1869
Arnhemsche courant 09-01-1869

Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: