Johannes Petrus van Schepen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

Johannes Petrus van Schepen

SCHEPEN, Johannes Petrus van, oud 30 jaar, koopman, ongehuwd, Protestant geboren en laatst gewoond hebbende te Menaldum, gem. Menaldumadeel, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus breed, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, mist het linkerbeen.

 

Werd 24 Aug. 1881 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 4den April jl. na grafie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Giekerk gem. Tietjerksteradeel begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia :

Geboren: 14-05-1855  

Overleden: 

Geboorteplaats:  Menaldum

Fotonummer: GN0027 

Misdrijf: diefstal van vee

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Provinciale Drentsche en Asser courant 26-08-1881
Provinciale Drentsche en Asser courant 26-08-1881

Ingezonden: