Johan Martin Mester


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

Johan Martin Mester

MESTER, Johan Martin, oud 33 jaar, zeeman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst wonende te Rotterdam, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen blaauw, neus dik, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezigt rond, kleur gezond, is zeer bijziende:

 

Werd bij vonnis van de regtbank te Rotterdam in 1870 wegens desertie veroordeeld tot 2 maanden celstraf; bij arrest van het prov. geregtshof in Zuidholland dd. 9 Maart 1871 wegens diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf; bij arrest van het prov. geregtshof in Noordholland dd. 30 July 1872 wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf;  bij arrest van het geregtshof te 's Gravenhage dd. 29 Jan. 1876 wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf; en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te 's Gravenhage in hooger beroep dd. 15 Sept. 1879 wegens diefstal tot 3 jaar  gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 29 Julij e.k  uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was doorgaand goed. Hij was stil en afgetrokken van aard en als helper bij de kleermakerij werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia:

Geboren: 28-09-1846 

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0275

Misdrijf: diefstal, landlooperij, desertie

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 17 augustus 1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 17 augustus 1896
Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

 

MESTER, Johan Martin, oud 34 jaar, sjouwer, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.69 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus dik, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld 23 Augustus 1870 door de rechtbank te Rotterdam, wegens desertie van boord, tot 2 maanden celstraf; 9 Maart 1871 door het provinciaal gerechtshof in ZuidHolland wegens diefstal, tot I jaar gevangenisstraf; 30 Juli 1872 door het provinciaal gerechtshof in Noord-Holland, wegens diefstal; tot 3 jaar gevangenisstraf; 29 Januari 1876 en 15 September 1879, door het gerechtshof te 's Gravenhage, wegens diefstal, telkens tot 3 jaar gevangenisstraf; 9 December 1882 door hetzelfde Hof, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf.

 

Hij wordt den 9 December a.s. uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zijne uitgaanskas aldaar in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed Hij was als meubelmaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

 

Mester, Johan Martin, oud 39 jaar, zeeman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang, 1.635 meter, naar en wenkbr. blond;  voorhoofd. breed, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond. baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is slecht van gezicht:

 

Werd veroordeeld: 23 Aug . 1870 door de rechtb. te Rottedam wegens desertie, 9 Maart 1871 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, 30 Juli 1872 door dat in Noordholland, 29 Januari 1876 en 24 Juli 1885 door het gerechtshof te 's Gravenhage, 9 Dec. 1882 door de rechtb. te Rotterdam, telkens wegens diefstal en 21  Oct. 1884 door dezelfde rechtbank, wegens landlooperij, respectievelijk tot 2 maanden celstraf: 1 jaar en 3 maal 3 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en 14 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten.

 

Hij wordt 25 Juni a.s uit de milit strafgevangenis nabij Leiden ontslagen  en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als borstelmaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: