Johan Martin Mester


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Johan Martin Mester

MESTER, Johan Martin, oud 33 jaar, zeeman,

ongehuwd, Protestant, geboren en laatst wonende te Rotterdam, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen blaauw, neus dik, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezigt rond, kleur gezond, is zeer bijziende:

 

Werd bij vonnis van de regtbank te Rotterdam in 1870 wegens desertie veroordeeld tot 2 maanden celstraf; -bij arrest van het prov. geregtshof in Zuidholland dd. 9 Maart 1871 wegens diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf; -bij arrest van het prov. geregtshof in Noordholland dd. 30 July 1872 wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf; — bij arrest van het geregtshof te 's Gravenhage dd. 29 Jan. 1876 wegens diefstal tot 3 jaar gevangenisstraf; — en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te 's Gravenhage in hooger beroep dd. 15 Sept. 1879 wegens diefstal tot 3 jaar  gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 29 Julij e.k  uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was doorgaand goed. Hij was stil en afgetrokken van aard en als helper bij de kleermakerij werkzaam. Hij kan schrijven.

.

Personalia :


Geboren: 28-09-1846 

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0275


De kranten berichten:


Registers:

Inschrijvingsregister gedetineerden Gevangenissen in 's-Hertogenbosch,  1901
Inschrijvingsregister gedetineerden Gevangenissen in 's-Hertogenbosch, 1901
Inschrijvingsregister gedetineerden Gevangenissen in 's-Hertogenbosch, : 1905
Inschrijvingsregister gedetineerden Gevangenissen in 's-Hertogenbosch, : 1905

Signalementkaart Veenhuizen opname 17 augustus 1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 17 augustus 1896

Ingezonden: