Jan Vortman


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Jan Vortman

VORTMAN, Jan, oud 29 jaar, bakkersknecht, gehuwd, Protestant, geboren te Westerlee, laatst gewoond hebbende te Winschoten, lang. 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd, smal, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek.

 

Werd 26 Juni 1879 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 4 April jl. na gratie bekomen te hebben, uit de gevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Winschoten begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia :

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Westerlee

Fotonummer: GN0012 

Misdrijf: diefstal van vee

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Provinciale Drentsche en Asser courant 28-06-1879
Provinciale Drentsche en Asser courant 28-06-1879

Ingezonden: