Jan Hendrik Meinderts


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Jan Hendrik Meinderts

MEINDERTS, Jan Hendrik, oud 31 jaar, scheepskok, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, zonder vaste woonplaats, lang 1.69 meter, haar bruin, wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen lichtbruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard blond om de kin, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken op de rechterwang: 

 

Werd veroordeeld: 12 Juni en 10 Juli 1879 door de rechtbank te Amsterdam, 14 September 1880 door het gerechtshof te Amsterdam, telkens wegens diefstal, 21 December 1881 door de rechtbank te Amsterdam, wegens landlooperij, 11 April 1882 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal, respectievelijk tot 2 maal 183 dagen celstraf, 1 jaar celstraf, 6 weken en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij is den 11 April jl. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal na het einde der nog te ondergane 4 maanden celstraf te Amsterdam zijne uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer slecht. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.  


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0282 

Misdrijf: diefstal, landlooperij

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Signalementkaart:


Ingezonden: