Jan Bonsink


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Jan Bonsink

BONSINK, Jan, oud 33  jaar, schippersknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Kampen, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 5 Aug. 1874 door de rechtbank te Amsterdam wegens desertie, 26 Januari 1875 door het provinciaal gerechtshof in Noordholland wegens diefstal, 11 Oct. 1876 door het gerechtshof te Amsterdam wegens valschheid, 27 Dec. 1877 door de rechtbank te Rotterdam, 27 Dec. 1878 door die te Amsterdam en 20 Nov. 1879 door het gerechtshof te Arnhem wegens diefstallen, respectievelijk tot 1 maand, tweemaal  1 jaar, 6 weken en 3 maanden celstraf en 8 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 20 Nov. a.s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Zaandam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.   


Personalia:

Geboren: 25-12-1853

Overleden: 01-01-1931

Geboorteplaats: Kampen

Fotonummer: GN0002 

misdrijf: desertie, diefstal, valschheid, diefstallen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Arnhemsche courant  22-11-1879
Arnhemsche courant 22-11-1879

Ingezonden: