Jacobus Johannes Jelkman


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

Jacobus Johannes Jelkman

 JELKMAN, Jacobus Johannes, oud 57 jaar, huisschilder, ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Rotterdam, laatst wonende te Roermond, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin lang, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond.

 

Werd veroordeel 1: 29 Junij 1865 door de regtbank te

's Gravenhage, wegens bedelarij, tot 14 dagen gevangenisstraf, 25 Maart 1867 door het provinciaal geregtshof in Overijssel, wegens diefstal, tot eene tuchthuisstraf van 7 jaar, 21 Januari 1875 door het provinciaal geregtshof in Limburg, wegens diefstal in vereeniging, bij nacht en met binnenbraak, tot 8 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 21 Januarij a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich tot ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is sluw. Hij was werkzaam als kleermaker. Hij kan schrijven. 


Personalia :

Geboren: 03-12-1825   

Overleden: 26-02-1883

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0043 

Misdrijf: diefstal, bedelarij, diefstal in vereeniging

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 16-07-1861

Uitschrijving: 12-03-1867

 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 01-04-1867

Uitschrijving: 25-03-1874 De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad 21-03-1867
Algemeen Handelsblad 21-03-1867

Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: