Jacobus Haazeveld


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1895

HAAZEVELD, Jacobus; oud 51 jaar, kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, zonder vaste woonplaats, lang 1.43 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd rond, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een hoogen rug: 

 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te Amsterdam 14 Febr. 1866, wegens diefstal en 11 Oct. 1876 wegens misbruik van vertrouwen; door die te Rotterdam 30 Oct. 1866 wegens diefstal; door het provinciaal gerechtshof in Noordholland, 27 Febr. 1867 en 18 Oct. 1870 wegens diefstal; door het gerechtshof te 's Gravenhage 9 Juli en 30 Oct. 1877 wegens diefstal; door dat te Amsterdam 13 Febr. 1877 wegens valschheid in geschrift en 21 Jan, 1890 wegens diefstal met braak, respectievelijk tot 45 dagen celstraf, 4 en 6 maanden en tweemaal drie jaar gevangenisstraf, 6 en 5 jaar tuchthuisstraf, bij Koninklijk besluit zijn deze twee laatste straffen tot op 8 jaar verminderd, 1 jaar en 6 maanden celstraf en 6 jaar gevangenisstraf.

 

Hij genoot drie maanden afslag, wordt 26 Dec. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgangskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam, Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 06-07-1827   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0259 

Misdrijf: misbruik van vertrouwen, diefstal, valschheid in geschrift, diefstal met braak

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad 23-03-1877
Algemeen Handelsblad 23-03-1877

Ingezonden: