Isäac de Koster


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Isäac de Koster

KOSTER, Isäac de, oud 63 jaar, kleermaker, gehuwd, Protestant, geboren te Leiden, laatst gewoond hebbende te Antwerpen, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd rond, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland 4 Maart 1842, 31 Dec. 1846, 9 Maart en 15 April 1855 en 14 sept. 1867, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3, 7, tweemaal tot 5 en eens tot 20 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 9 maanden afslag, wordt 11 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Oestgeest begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is sluw en valsch. Hij was als kleermaker werkzaam.  Hij kan schrijven.


Personalia :

Geboren: 16-04-1823   

Overleden: 

Geboorteplaats: Leiden

Fotonummer: GN0041 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 09-02-1891

Uitschrijving: 12-01-1897

 De kranten berichten:

Dagblad van 's Gravenhage 18-09-1846
Dagblad van 's Gravenhage 18-09-1846
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 18-09-1867
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 18-09-1867

Ingezonden: