Hermanus Zwaans


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

Hermanus Zwaans

ZWAANS, Hermanus, oud 41 jaar, houtzager, gehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Malden, laatst gewoond hebbende te Maassluis, lang 1.54 meter, haar en wenkbr, donker, voorhoofd breed, oogen grijs, neus smal, mond groot, kin breed, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond.

 

Werd veroordeeld: 16 Maart 1876 door de rechtbank te Rotterdam, wegens diefstal, tot 1 maand gevangenisstraf.; 24 December 1878 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens valschheid in geschrifte, tot 1 jaar celstraf; 22 Mei 1880 door het gerechtshof te 's Gavenhage, wegens diefstal, tot 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 22 Mei a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Maassluis begeven

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was werkzaam als kok. Hij kan schrijven. 


Personalia :

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Malden

Fotonummer: GN0273 

Misdrijf: valschheid in geschrifte, diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Westlandsche courant 20-12-1884
Westlandsche courant 20-12-1884

Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

 

ZWAANS, Hermanus, oud 44 jaar, houtzager, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Malden, laatst gewoond hebbende te Maassluis, lang 1.56 meter, haar zwart, wenkbr. donker bruin, voorhoofd breed, oogen grijs, neus smal, mond groot, kin breed, bruine ringbaard, aangezicht rond,-kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 16 Maart 1876 door de rechtbank te Rotterdam wegens diefstal, 27 Dec. 1878 door het gerechtshof te Amsterdam  wegens valschheid in geschriften, 22 Mei 1880 en 11 April 1885 door dat te  's Gravenhage, wegens diefstal respectievelijk tot 1 maand gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 3 en 2 jaar  gevangenisstraf.

 

Zijn straf te Hoorn eindigd den 26sten Febr. a.s. en hij zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Maassluis begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is licht geraakt en achterdochtig. Hij was als kok werkzaam. Hij kan schrijven. 


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1894

 

ZWAANS, Hermanus; oud 51 jaar, zeeman, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Malden, laatst gewoond, hebbende te Middelburg, lang 1.55 meter, haar en

wenkbr. zwart, voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen blauw, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: 11 April 1885 door het gerechtshof te 's Gravenbage, 16 Maart 1876, 24 Maart 1891 en 31 Jan. 1893, door de rechtbank te Rotterdam, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar celstraf, 1 maand, 2 maanden en

1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 6 Maart a. s. uit de strafgevangenis te Rotterdam ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als blikslager werkzaam.

Hij kan schrijven.  


Ingezonden: