Hermanus J. Albertus van de Weetering


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Hermanus J. Albertus van de Weetering

WEETERING, Hermanns Johannes Albertus van de, oud 31 jaar, zeeman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd

rond, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd 31 Maart 1880 door den krijgsraad in het 4de milit. arrondissement te Haarlem, wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 9 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleerlapper werkzaam. Hij kan schrijven

 

Personalia :


Hermanus J. Albertus van de Weetering

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0013


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: