Hermanus J. Albertus van de Weetering


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Hermanus J. Albertus van de Weetering

WEETERING, Hermanns Johannes Albertus van de, oud 31 jaar, zeeman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd rond, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd 31 Maart 1880 door den krijgsraad in het 4de milit. arrondissement te Haarlem, wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 9 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleerlapper werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia :

Geboren: 02-04-1854   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam 

Fotonummer: GN0013

Misdrijf: diefstal bij nacht, landlooperij

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 27-04-1880
Het nieuws van den dag : kleine courant 27-04-1880

Uit het Register van ontslagen gevangenen:  1887

 WEETERING, Hermanus Johannes Albertus van de, oud 31 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch Katholiek, geboren te Amsterdam, zonder vaste woonplaats

lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek, heeft een litteeken op de borst 

 

Werd veroordeeld: 31 Maart 1880 door den krijgsraad in het 4de milit. arrondissement te Haarlem, wegens diefstal, 26 Aug, 1885 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal en landlooperij, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf

en 18 maanden celstraf.

 

Hij wordt den l6den Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was met bobijnen werkzaam. 

Hij kan schrijven. 


Signalementkaart:

Signalementskaart Veenhuizen opname 23-09-1896
Signalementskaart Veenhuizen opname 23-09-1896

Ingezonden: