Hermanus J. Albertus van de Weetering


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Hermanus J. Albertus van de Weetering

WEETERING, Hermanns Johannes Albertus van de, oud 31 jaar, zeeman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd

rond, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd 31 Maart 1880 door den krijgsraad in het 4de milit. arrondissement te Haarlem, wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 9 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleerlapper werkzaam. Hij kan schrijven

 

Personalia :


Hermanus J. Albertus van de Weetering

Geboren: 02-04-1854   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0013


De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 27-04-1880
Het nieuws van den dag : kleine courant 27-04-1880

Registers:

Stamkaart Mariniers inv. 494 nr. 12971
Stamkaart Mariniers inv. 494 nr. 12971

Signalementskaart Veenhuizen opname 23-09-1896
Signalementskaart Veenhuizen opname 23-09-1896

Ingezonden: