Henri Cornelis Bootsma


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1895

BOOTSMA, Henri Cornelis; oud 33 jaar, koopman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Rotterdam; laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken aan den hals: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage, 28 Febr. 1887, wegens mishandeling; door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens poging tot moord; respectievelijk tot 6 weken en 6 jaar gevangenisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden en 6 weken afslag, wordt 6 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als magazijnknecht werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia :

Geboren: 08-11-1861    

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0256, GN1127

Misdrijf: mishandeling, poging tot moord, diefstal met geweldpleging.

 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving: De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 11-09-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 11-09-1896
Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917


Weer op de plaat:

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 28-10-1902

Uitschrijving: 30-06-1910


Ingezonden: