Henri Cornelis Bootsma


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1895

BOOTSMA, Henri Cornelis; oud 33 jaar, koopman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Rotterdam; laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken aan den hals: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Gravenhage, 28 Febr. 1887, wegens mishandeling; door het gerechtshof te 's Gravenhage 13 maart 1890 wegens poging tot moord; respectievelijk tot 6 weken en 6 jaar gevangenisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden en 6 weken afslag, wordt 6 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als magazijnknecht werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia:

Geboren: 08-11-1841    

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0256

Misdrijf: mishandeling, poging tot moord

Slachtoffer: Anna de Heer

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving: De kranten berichten:

Rotterdamsch nieuwsblad 31-12-1889
Rotterdamsch nieuwsblad 31-12-1889

Nog een plaat:

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 28-10-1902

Uitschrijving: 30-06-1910


Personalia:

Geboren: 08-11-1841    

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN1127

Misdrijf: diefstal met geweldpleging. 


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 11-09-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 11-09-1896
Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917


Ingezonden: