Hendrik Verschoor


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Hendrik Verschoor

VERSCHOOR, Hendrik, oud 37 jaar, arbeider,ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Culemborg, lang 1.80 meter., haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus breed, mond gewoon, kin rond , baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond: 

 

Werd 2 September 1874 door het Provinciaal gerechtshof in Utrecht wegens moedwilligen doodslag, tot 12 jaar tuchthuisstraf veroordeeld. 

 

Hij genoot 15 maanden afslag, wordt den 30 December a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Culemborg begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.

 


Personalia :

Geboren: 28-03-1847

Overleden: 01-04-1929 

Geboorteplaats: Culemborg

Fotonummer: GN0015

Misdrijf: moedwilligen doodslag 

Slachtoffer: A. van Bruggen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

De Maasbode 01-01-1874
De Maasbode 01-01-1874
Arnhemsche courant 14-08-1874
Arnhemsche courant 14-08-1874

Ingezonden: