Hendrik Johannes Snoeij


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

Hendrik Johannes Snoeij

SNOEIJ, Hendrik Johannes, oud 42 jaar, timmerman, weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.66 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond. 

 

Werd 15 Febr. 1872 door het provinciaal gerechtshof in ZuidhoIland wegens moedwilligen doodslag  tot 15 jaar  tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 9 maanden afslag, is den 4den April jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was als timmerman werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia :

Geboren: 14-03-1844    

Overleden: 23-02-1910

Geboorteplaats: Rotterdam 

Fotonummer: GN0036

Misdrijf: moedwilligen doodslag 

Slachtoffer: zijn echtgenote: Maria van der Wijngaarden 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 04-03-1872

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:

Delftsche courant 16-02-1872
Delftsche courant 16-02-1872

Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 05-08-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 05-08-1896

Ingezonden:

Hendrik Johannes Snoeij overleden 23-02-1910 te Rotterdam, vader Bastiaan snoeij, moeder Jacoba van Dulkenraad.

bron: H.Vissers