Hendrik Jacob van Rossum


Uit het Register van ontslagen gevangen: 1884

Hendrik Jacob van Rossum

ROSSUM, Hendrik Jacob van, bijgenaamd Stalenpen, oud 55 jaar, boekbinder, ongehuwd, Protestant, geboren te Utrecht, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang .1.68 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus smal, mond gewoon, kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd veroordeeld. 11 Februari 1852 door de rechtbank te 6 Amsterdam, tot 6 maanden celstraf; 1 Mei 1855 door het provinciaal gerechtshof in Noord-Holland, tot 3 jaar gevangenisstraf; 2 Mei 1860, door de rechtbanken te Haarlem en Amsterdam tot 3 en 1 jaar gevangenisstraf; 21 April 1865 door het provinciaal gerechtshof in Noord-Holland, tot 5 jaar gevangenisstraf; 12 October 1870 en 12 November 1877 door de rechtbanken te Amsterdam en Utrecht, tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf en 6 maanden celstraf; 17 Februari 1880 door het gerechtshof te Amsterdam, tot 183 dagen celstraf, telkens wegens diefstal; 17 Januari 1881 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens het desbewust gebruik maken van een valsch onderhandsch geschrift, tot 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 20 Januari a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:14-01-1828 

Overleden: 

Geboorteplaats: Utrecht

Fotonummer: GN0279 

Misdrijf: diefstal, valsch onderhandsch geschrift, oplichting;  landlooperij

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Uit het Register van ontslagen gevangen: 1892

 

ROSSUM, Hendrik jan van; oud 64 jaar, boekbinder, ongehuwd, Protestant, geboren te Utrecht, laatst gewoond hebbende te Amsterdam , lang 1.70 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd breed, oogen blauw, neus dik, mond groot, kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:- 

 

Werd veroordeeld door de rechtbank te Utrecht, 20 jan 1890, wegens diefstal; door die te 's Hertogenbosch , 11 Maart 1884, wegens diefstal en landlooperij; door die te 's Gravenhage 10 Febr. 1890, wegens valschheid in geschrift; telkens tot 1 jaar gevangenisstraf, waaronder eens met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten.

 

Hij is 4 Febr. jl. uit de strafgevangenis te Rotterdam ontslagen, en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als boekbinder werkzaam. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: