Hendrik Beek


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Hendrik Beek

BEEK, Hendrik, oud 33 jaar, horlogemaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Hof van Delft, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht oraal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 18 Nov. 1878 en 3 Maart 1879, door de rechtbank te 's Gravenhage, wegens verduistering van goederen tot 3 maanden en 6 weken celstraf; 28 Juni 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage, wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis tot 5 jaar tuchthuisstraf. 

 

Hij is den 4 April jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als toezichter op de blikslagerij werkzaam. Hij kan schrijven.


Personalia :

Geboren:  25-10-1849  

Overleden: 

Geboorteplaats: Hof van Delft

Fotonummer: GN0011 

Misdrijf: verduistering van goederen. diefstal bij nacht in bewoond huis

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1893

BEEK Hendrik; oud 44 jaar, werkman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Hof van Delft, zonder vaste woonplaats, lang 1.65 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd hoog, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld : door het gerechtshof te 's Gravenhage, 7 Juni 1879 en door de rechtbank te 's Gravenhage, 24 Oct. 1892, wegens diefstal, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf en 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 9 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te 's Gravenhage ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Delft begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was belast met haspelen. Hij kan schrijven. 

 


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 11 augustus 1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 11 augustus 1896

Ingezonden: