Heinrich Franz Leize


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Heinrich Franz Leize

LEIZE, Heinrich Frans; oud 42 jaar, kleermaker, gehuwd, Roomsch Katholiek, geboren te Leibergh laatst gewoond hebbende te Verviers, lang 1.6 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus breed, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, de middelste vinger der linkerhand is stijf.

 

Werd 18 Aug. 1879 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, wegens diefstal van vee in de weide tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, is den 20 Mei jl. uit het strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven en spreekt Hoogduitsch.  


Personalia :

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Leibergh 

Fotonummer: GN0009 

Misdrijf: diefstal van vee

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: