Hendricus Tilburgs


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

TILBURGS, Hendricus; oud 33 jaar, landbouwer, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Bergeijk, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon; mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal,kleur gezond, ziet scheel:

 

Werd 24 Dec. 1884 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens diefstal tot 8 Jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

 Hij wordt 25 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Oss begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was helper van den kok. Hij kan schrijven.    


Personalia:

Geboren: 14-05-1859

Overleden: 

Geboorteplaats: Bergeijk 

Fotonummer: GN0266

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving:  02-01-1885

Uitschrijving: 25-09-1892

 De kranten berichten:


Ingezonden: